Modele kapitału intelektualnego

Począwszy OD Roku 1988 kilka szwedzkich firme (NP. WM-Data, KREAB, Jacobson & Widmark) zaczęło tworzyć raporty o kapitale intelektualnym zgodnie z modelem grupy Konrada. W 1991 Roku w szwedzkiej grupie finansowej Skandia zostało utworzone pierwsze na Świecie stanowisko Dyrektora DS. Kapitału Intelektualnego. Dzięki wysiłkowi zespołu Skandii w 1993 Roku Powstał Model Planowania biznesowego Skandia Navigator; w tym samym Roku zaprezentowana została Strategiczna Karta Wyników2 R. Kaplana i D. nortona. OD Roku 1994 Amerykańskie firmy zaczęły eksperymentować z pomiarem je zarządzaniem kapitałem intelektualnym, a jednocześnie Zarówno w OCDE, Jak i w strukturach unii europejskiej rozpoczęły się prace nad włączeniem kapitału ludzkiego w système obowiązujących rocznych sprawozdań finansowych3. Banque canadienne impériale de commerce (CIBC), Dow Chemical, Hughes Aircraft byly pierwszymi amerykańskimi przedsiębiorstwami, które zajęły się tematyką zarządzania i pomiaru kapitału intelektualnego4. Model IC (kapitał intelektualny-capital intellectuel) oryginalnie oparty został na koncepcji Karla-Erika Sveiby`ego, w której dokonano podziału na aktywa wewnętrzne, zewnętrzne oraz rynkowe, Jak również na dorobku i doświadczeniach Leifa Edvinssona. Opisywany modèle obejmuje Trzy Główne obszary kapitału intelektualnego: kapitał STRUKTURALNY organizacyjny (capital structurel organisationnel), kapitał ludzki (capital humain) oraz kapitał STRUKTURALNY relacyjny (capital structurel relationnel). Poniżej wszystkie te verrouillés elementy zostaną szczegółowo omówione.

Modèle Biznesowy (recette d`affaires) dla większości Firm Kontekst strategiczny wyraża się przez ich ideę biznesową oraz strategię, kompy obierają w celu la realizacji tej idei. Firma, definiująca swoją wizję oraz jasno nakreślająca strategię prowadzącą do jej la realizacji, stawia się w znacznie lepsjay pozycji wyjściowej dla nakreślenia Roli, kompy Powinien odgrywać kapitał intelektualny w la realizacji tej wizji. Różne firmy b, ą przy tym w różny sposób definiowały rolę ich kapitału intelektualnego. Zestaw tych ról, jakie firmy przyjmują (przypisują swojemu kapitałowi intelektualnemu), Zależy w dużej mierze OD rodzaju firmy, jej wizji własnego Rozwoju, strategi przyjętej. Pojawienie się nowego czynnika decydującego o wartości rynkowej Przedsiębiorstwa, Jakim jest kapitał intelektualny, poświadczającego konieczność jego pomiaru. Dotychczas nie powstała jednolita, uznana przez wszystkich, Miara wartości kapitału intelektualnego Przedsiębiorstwa. Znawcy przedmiotu próbują tworzyć Wskaźniki syntetyczne w oparciu o pomiar żadnych forme kapitału intelektualnego. Ze względu na “niewymierność” niektórych elementów jest à Zadanie bardzo trudne. Poniżej prezentujemy Własny modèle pomiaru kapitału intelektualnego. Modèle Powstał w oparciu o technikę oceny punktowej ważonej oraz technikę profilu oceny. 3 technika oceny punktowej ważonej jest à technika oceny złożonej, posługująca się oceną punktową.

W pierwszym ETAPIE należy określić listę kryteriów, które bĩą wiły hàe ocenę rozwiązań danego problemu oraz ustalić ich Wagi w sposób szacunkowy lub przy pomocy specjalnych Technik na exemple metody eksperckiej.

Esta entrada foi publicada em Sem categoria. Adicione o link permanente aos seus favoritos.